Ortodontická léčba

Příčiny vzniku a důsledky ortodontických vad

Pevná rovnátka. rovnátka, BloviceJednou z hlavních příčin anomálií může být dědičnost, dědí se jak normální znaky jako je velikost, tvar zubů a čelistí, tak i vady. Je možné zdědit znaky po každém z rodičů a jejich kombinace může vést k anomálii, například příliš velké zuby se nemusí vejít do příliš malých čelistí. Druhou příčinou mohou být vlivy působící v době těhotenství, které mohou způsobovat například chemické látky, infekční onemocnění, ale i stres. Děti během vývoje mají určité zlozvyky, jde hlavně o dumlání palce nebo jiných předmětů jako je například dudlík nebo hračka. K ortodontické vadě může dojít i při předčasné ztrátě dočasných zubů, kdy dochází k posunu okolních zubů, což ovlivňuje růst a postavení čelistí. Dalšími faktory mohou být ztráta stálého chrupu, hormonální vlivy, úrazy apod.

Ortodontické vady přináší problémy jak při žvýkání, dýchání, mluvení, tak samozřejmě i problémy estetické. Některé anomálie ztěžují čištění zubů, tím dochází ke zvýšené kazivosti chrupu, zánětům dásní nebo i parodontitidě. Anomálie čelistí může být i příčinou chrápání, nebo zástav dechu při spánku.

 

 

Léčba může být zahájena jen u pacientů, kteří dodržují perfektní hygienu dutiny ústní a mají zdravé zuby. Před nasazením rovnátka je nutná návštěva vašeho stomatologa k vůli preventivní kontrole vašeho chrupu. S nasazením rovnátka se samozřejmě zvýší nároky na provádění ústní hygieny. Je proto vhodné, aby ještě před nasazení rovnátek jste si pořídili speciální zubní kartáček na čištění rovnátka i zubů, protože zubní plak, který ulpí na zubech a rovnátku způsobuje zubní kaz a záněty dásní, které kromě jiných obtíží výrazně brzdí požadované posuny zubů. Po dobu léčby doporučuji používat zubní pastu a ústní vodu s fluorem, nevhodné pro toto období je zubní pasta s bělícími účinky. Pokud budete dodržovat tato opatření, zuby se vám kazit nebudou. Proti zubnímu kazu pomáhá i materiál, který je na rovnátku upevněn, ten obsahuje fluor a uvolňuje ho do okolí. Pod dobře držícími zámky a kroužky se zuby kazit nebudou. Nebezpečí kazu vznikne pouze tehdy, pokud se kroužek nebo zámek uvolní. Pokud by se tak stalo, je důležité se co nejrychleji telefonicky objednat a uvolněnou část rovnátka nalepím zpět.

Vlastní léčba již začíná vstupním pohovorem a pečlivým zdokumentováním současného stavu vašeho chrupu, zkontroluji stav ústní hygieny a předložím vám možnosti ortodontické léčby, její časovou a finanční náročnost. Na základě těchto informací se s konečnou platností rozhodnete, zda chcete ortodontickou léčbu podstoupit či nikoliv. Pokud se rozhodnete pozitivně, je nutné pořídit dokumentaci, což obnáší zhotovení otisků obou čelistí, podle kterých laboratoř vyhotoví přesné modely chrupu. Nezbytné je provést i rentgenové snímky, fotografie chrupu a obličeje. Po vyhodnocení získané dokumentace stanovím přesnou diagnózu ortodontické vady a sestavím léčebný plán, který s vámi podrobně proberu a společně se domluvíme na jeho definitivní podobě. Mým i vašim cílem bude dosažení nejen estetického, ale i funkčně vyhovujícího chrupu.

úsměv s rovnátky. rovnátka, BloviceLéčbu u dětí je vhodné zahájit v době tzv. smíšeného chrupu, kdy je vada méně rozvinutá. Léčení je prováděno snímacími aparátky, které je třeba nosit po celý den, aby mohly usměrňovat funkci rtů, tváří a jazyka, prostě, když dítě mluví. Pokud je vada podchycena včas a je menšího rozsahu, je možné její úplné vyléčení pomocí těchto snímatelných rovnátek. Pokud je vada dědičná a většího rozsahu, snímací aparátek jen zmírní její rozvinutí, pak je třeba léčbu dokončit fixním, čili pevným rovnátkem.

Součástí léčby bývá často extrakce (vytržení zubu). Mezery, které po vytržení zubu vzniknou, jsou využity k seřazení nepravidelně postavených zubů a pomocí pevného aparátku se mezery postupně uzavřou. Každá léčba se sestává ze dvou fází, které jsou stejně důležité a trvají přibližně stejnou dobu. První je aktivní fáze léčby, druhá fáze retence, nebo-li udržování dosaženého stavu léčbou. Po srovnání zubů není možní léčbu ihned ukončit, protože zuby mají tendenci po léčbě se vracet zpět na jejich původní místo. Proto by jste po skončení aktivní fáze léčby neměli podceňovat stabilizační proces.

Snímací aparátky

Léčba těmito rovnátky je dlouhodobá záležitost a může se stát, že nevyřeší celý problém. Proto je někdy potřeba v léčbě pokračovat užíváním fixního aparátku. Během léčení budete docházet na kontrolní návštěvy, kdy bude zapotřebí vyměňovat drátky v aparátku, provádět nutné úpravy a především kontrolovat stav léčby. Po srovnání zubu snímacím aparátkem nutně následuje, jak již bylo zmíněno, období retence. Výsledek léčby je zcela závislý na spolupráci pacienta, pokud rovnátko často sundavá, nebo nenosí, očekávaný výsledek léčby se samozřejmě nedostaví.

Fixní aparátky

Fixním rovnátkem lze léčit ortodontickou vadu téměř v každém věku. Této léčby se využívá i v případě, že z jakéhokoliv důvodu selhala léčba snímacím aparátkem. Fixní rovnátka jsou strojky, jejichž podstatná část je pevně spojena se zuby. Skládají se ze zámečků,  kroužků a z oblouků z pružného drátu. Fixní zámečky se obvykle lepí na horní i dolní zuby až po pětku, stoličky jsou opatřeny kroužkem. V první fázi léčby je třeba uvolnit místo pro separační gumičky. Zámečky drží lepidlo, kroužky jsou napuštěny určitou dávkou fluoru, který se postupně uvolňuje kolem zubů, čímž se snižuje riziko výskytu zubního kazu. Aparátek je ještě vybaven drátěnou částí, která nutí zuby se posouvat tam, kam potřebujeme. K zámečkům jsou připevněny pružné drátky gumičkami, z nichž lze skládat efektní barevné kombinace, které mají úspěch především u dětí a teenagerů. Nasazení fixního aparátku nebolí, ale způsobuje zpočátku nepříjemný tlak na zuby, tyto potíže jsou však individuální, postupně ale odeznívají a jsou čím dál menší než na počátku léčby. Přesto doporučuji minimálně první týden nošení rovnátek jíst měkčí stravu, například jogurty, kaše, saláty apod. Takováto strava nejenže šetří citlivé zuby, ale nehrozí ani poškození rovnátka. Po celou dobu, kdy budete mít rovnátko v ústech, je zakázáno jíst zvláště tvrdou stravu jako jsou ořechy, topinky, ale i karamely nebo jiné tvrdé bonbony, je tedy nutné, aby jste denní režim přizpůsobili léčbě a rovnátko si chránili. Pokud se přece jen stane, že se rovnátko poškodí, nečekejte na termín návštěvy a ozvěte se mě ihned, ať můžeme zjednat nápravu.

Neviditelná rovnátka – lingvální

Dokonalou korekci chrupu je možné provést i neviditelnými rovnátky, která jsou jemná, pohodlná a vhodná k nápravě všech druhů anomálií. Na rozdíl od fixních a snímatelných rovnátek, neviditelné aparátky pacienta tolik neomezují, snadno se nasazují, čistí a určitě vám přinesou pohodlí při běžných denních pracích. Jsou vyrobeny z průhledných plastových lišt, mají velmi hladký povrch, pohodlně srovnají například křivé zuby nebo mezery po chybějících zubech. Jsou opravdu nenápadná a pokud se sami nezmíníte, vaše okolí vůbec nepozná, že nějaká rovnátka v ústech vůbec máte. Tajemství spočívá v tom, že plastové lišty jsou nalepeny na vnitřní plošky zubů. Odborně se tato rovnátka nazývají lingvální. Léčba touto metodou nemá žádné věkové omezením je naprosto ideální pro všechny pacienty, kteří z profesních nebo společenských důvodů požadují maximální diskrétnost a estetiku. Lingvální rovnátka tato kritéria splní. Celá rovnátka jsou ukryta a připevněna na vnitřní straně zubů a nejsou tedy vůbec vidět, ale pracují jako klasické ortodontické aparátky. Rozdíl je tedy v umístění aparátku, což právě přináší estetické výhody a v použitém materiálu. K výrobě lingválních rovnátek je nejideálnějším materiálem slitina zlata, ale může být použit i jiný materiál.